Náhradní rodinná péče pro Středočeský kraj

Péče v trpělivosti, porozumění a otevřenosti, zrozená
v srdci lidí (pěstounů, osvojitelů, lektorů), kteří chtějí toto poslání šířit do celého procesu náhradní rodinné péče,
a i do svého okolí.

Těšíme se na Vaši návštěvu na adrese Křenova 438/7, Praha 6 - Veleslavín

Naše pracoviště Náhradní rodinné péče (NRP) je vzdělávací, poradenské a terapeutické zařízení pro děti, rodiče, prarodiče, budoucí i současné osvojitele a pěstouny.

NABÍZÍME:

Konzultujeme všechny starosti či nejistoty Vašeho rodičovství.

Poradenství a terapii zaměřenou na poruchy citového pouta (attachmentu).

Poradenství zaměření na stabilitu  vzájemných vztahů mezi partnery i mezi dětmi.

Podporu a poradenství v případě problémového chování dětí, potíží ve škole, těžké situace v rodině, úmrtí v rodině apod.

Poradenství a terapii nabízíme také dětem a dospívajícím.

Neváhejte zavolat, objednat na nezávaznou konzultaci.
Bude se Vám věnovat kvalifikovaný člen našeho týmu a domluvíme se na dalších krocích.

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje zajišťuje a realizuje odborné přípravy pro žadatele o osvojení, pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu
ve Středočeském kraji.


Odborná příprava je jedním ze způsobů, jak předat budoucím pěstounům a osvojitelům pohled
na situaci dítěte, které dočasně nebo trvale nemůže vyrůstat ve své vlastní rodině, na jeho potřeby
a na možnosti a cesty, jak tyto potřeby naplňovat. V průběhu kurzu jsou žadatelé připravováni k tomu,
aby zvládli nové životní role a je jim poskytována podpora a zpětná vazba tak, aby dobře porozuměli situaci a potřebám jak svým, tak přijatého dítěte.


Přípravy se realizují zážitkovou formou ve skupině maximálně 14 osob.

Jak se stát pěstounem/osvojitelem?

ŽÁDOST O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE:

Jak naložit s žádostí o zprostředkování náhradní rodinné péče/zařazení do evidence uchazečů?

Před tím, než Vás přivítáme na přípravném kurzu, je nutné podat Žádost o zařazení uchazečů do evidence.

Žádost o zařazení žadatelů do evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu se podává u orgánu sociálně-právní ochrany dětí příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, podle místa trvalého bydliště žadatele (dále jen "OSPOD"). Zde si můžete vyhledat váš spádový OSPOD.

K vyplněné žádosti je nutné doložit další doklady. Jejich přesný seznam včetně dalších podkladů najdete zde.

Tuto žádost od Vás převezme OSPOD a doplní ji o další dokumenty:

Tyto dokumenty postoupí OSPOD krajskému úřadu, který následně rozhoduje ve správním řízení o zařazení žadatelů do příslušné evidence.

Co se bude dít se žádostí dále?

Po obdržení spisové dokumentace a jejím prostudování je žadatel pozván na krajský úřad a je dohodnut termín psychologického vyšetření, které je součástí tzv. odborného posouzení žadatele. Pohovor s žadatelem provádí psycholog pro náhradní rodinnou péči krajského úřadu.

Součástí psychologického vyšetření je kromě pohovoru s žadatelem také vypracování psychotest.

Odborné posouzení žadatelů zahrnuje další nutné kroky. Více se dozvíte na stránkách středočeského kraje zde.

Jak je to s povinnou přípravou žadatelů?

Poté se uchazeč povinně účastní přípravného kurzu (tzv. přípravy). Informace o obsahu kurzu získáte níže.

Po absolvování kurzu je úspěšný uchazeč zařazen do evidence Středočeského kraje.

Proces zprostředkování náhradní rodinné péče je upraven § 19a – § 27 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen "ZSPOD").

Kurzy pro osvojitele

Kurz pro osvojitele – prvožadatele
se skládá ze 3 částí

I. setkání – je rozloženo na 3 dny,
II. setkání – je rozloženo na 2 dny,
a III. závěrečná párová konzultace s vedoucím kurzu.

Kurz pro osvojitele/pěstouny – druhožadatele se skládá ze 2 částí

I. setkání proběhne během jednoho dne a během
II. závěrečného setkání se lektoři setkají s celou rodinou druhožadatelů, tedy i s jejich dětmi.

Kurzy pro pěstouny

Kurz pro pěstouny 
se skládá
ze 3 částí

I. setkání – je rozloženo na 3 dny,
II. setkání – je rozloženo na 2 dny,
III. závěrečná párová konzultace s vedoucím kurzu
a příprava dětí žijících v domácnosti.

Kurz pro pěstouny 
na přechodnou dobu se skládá ze 3 částí 


I. setkání – je rozděleno na 3 dny,
II. setkání – je rozděleno též na 3 dny,
III. setkání a příprava dětí žijících v domácnosti
a IV. závěrečná párová konzultace s vedoucím kurzu.

Přípravou vás provedou

Mgr. Veronika Karoušová

Vedoucí Náhradní rodinné péče, lektorka a konzultantka příprav náhradní rodinné pro Středočeský kraj

Vzděláním jsem pedagog a psychoterapeut; založením pak informovaný optimista a pedocentrik.

Mám četné zkušenosti se zdravými dětmi, dětmi se specifickými potřebami, tělesně a psychicky hendikepovanými dětmi, dospívajícími dětmi, dospělými, partnerskými páry a rodinami.

Lidský život vnímám jako tanec, který se mění, vyvíjí a přesto, že naše kroky jsou mnohdy nejisté, se stále snažíme vytrvat na parketu :-). V životě se snažím zůstat stále otevřená novým věcem a přístupům.

Děti vnímám jako vzácnou rostlinku – každá je unikátní a my velcí a dospělý bychom je měli chránit a vytvořit jim takové podmínky, aby mohly vyrůst ve své jedinečnosti.

Sama jsem matkou čtyř dětí.

Životní vzpruhou je mi tvorba (omítání, šití, včelaření), setkávání (s člověkem, zvířetem, příběhem) a kontakt s krásou (uměním, přírodou, hudbou).

Mgr. Petra Chmelařová

Sociální pracovník a konzultantka příprav rodinné péče pro Středočeský kraj

Vzděláním jsem pedagog.

Zkušenosti mám s dětmi všech věkových skupin, dospívajícími i dospělými. Učila jsem v mateřské škole, na základní škole, ve volnočasovém středisku.

Pracovala jsem s nevidomými lidmi, s romskou komunitou, v rádiu. Byla jsem součástí pořádání kurzů pro budoucí asistenty pedagoga… Společné tomu všemu je má touha nahlížet pod povrch věcí, poznávat skutečné lidské příběhy a být na chvilku jejich součástí. Jsem maminkou dcery, která je mi velkou inspirací.

Těší mne poznávat život všemi smysly (mám ráda šťastné úsměvy, písničky „Andělská“ a „Země vzdálená“, vůni šumavského deště, chuť indické másaly, první zaboření rukou do keramické hlíny…).

Stále se učím životní lehkosti a plynutí.

Mgr. Andrea Gruberová, DiS.

Sociální pracovnice a lektorka příprav náhradní rodinné péče pro Středočeský kraj

Mám letité zkušenosti s přímou prací s rodinami v obtížné životní situaci, kdy středobodem mého zájmu bylo vždy dítě. S tímto jsem jako terénní sociální pracovnice docházela do mnoha sociálně slabších nejen romských rodin. Přestože jako stěžejní vnímám práci v primární rodině, absolvovala jsem tříletý kurz BAAF (British Association for Adoption and Fostering), abych tak získala komplexní pohled na ohrožené dítě. Praxí na Ministerstvu práce a sociálních dětí jako metodička jsem se stala expertkou na vyhodnocování situace dítěte a tvorbu individuálního plánu ochrany dítěte. Tyto dnes již standardní nástroje jsem i jako lektorka pomáhala implementovat do českého systému ochrany dětí.  Chyběla mi ale přímá práce s rodinami, a tak jsem se k ní vrátila nejprve jako vedoucí sociální práce ve Středisku náhradní rodinné péče, a nyní jako lektorka příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči, kterou vykonávám současně s jinými aktivitami v oboru.

Stále mě nejvíce těší pracovat s dětmi a rodinami. Sociální práce je totiž fascinující obor s neuvěřitelně širokými možnosti, což přesně odpovídá mému neutuchajícímu zájmu o děti, rodiče, obecně lidi a jejich příběhy i mému bytostnému přání a nastavení být jim nablízku.

Život vnímám jako sbírku darů, které nám přicházejí do cesty. A dary se přesto, že se nám třeba úplně nelíbí, prostě nevracejí, i když je někdy dost těžké je přijmout. Mnohdy totiž v danou chvíli nenahlédneme, že nám v budoucnu mohou dobře posoužit. V tomto duchu se tedy snažím přijímat vše mne potkávající, a k tomu také vedu naše tři skvělé děti.

  • Pracoviště PRAHA
    Křenova 438/7
    162 00 Praha 6 Veleslavín
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Metro A Petřiny, tramvaje 1 a 2, autobusy 164, 191, 168, 108
    a 260 zastávka Petřiny
Jsme vám k dispozici ve všední dny od 8:00 do 18:00 hodin.

Pochvaly a stížnosti na naše služby můžete adresovat na ředitele centra
Mgr. Davida Prokopa
tel: 603 586 130, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní formulář NRP

: 4 + 2 =

Všechny postupy Centra psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje se řídí obecným nařízením Evropské unie
o ochraně osobních údajů č. 2016/679 a dodržováním zákona č.101/2000 o ochraně osobních údajů.

1.png8.png8.png5.png8.png4.png
Dnes49
Včera47
Týden584
Měsíc1722
Celkem188584

Kdo je Online

1
Online

21.07.2024
Pracovní příležitosti
Kontaktujte nás