Náhradní rodinná péče pro Středočeský kraj

Péče v trpělivosti, porozumění a otevřenosti, zrozená
v srdci lidí (pěstounů, osvojitelů, lektorů), kteří chtějí toto poslání šířit do celého procesu náhradní rodinné péče,
a i do svého okolí.

Oznámení o stěhování pracoviště
Náhradní rodinné péče (NRP)

Upozorňujeme klienty pracoviště, že jsme se od 1. ledna 2022 přestěhovali na novou adresu – Křenova 438/7, Praha 6 Veleslavín

Těšíme se na Vaší návštěvu

Naše pracoviště Náhradní rodinné péče (NRP) je vzdělávací, poradenské a terapeutické zařízení pro děti, rodiče, prarodiče, budoucí i současné osvojitele a pěstouny.

NABÍZÍME:

Konzultujeme všechny starosti či nejistoty Vašeho rodičovství.

Poradenství a terapii zaměřenou na poruchy citového pouta (attachmentu).

Poradenství zaměření na stabilitu  vzájemných vztahů mezi partnery i mezi dětmi.

Podporu a poradenství v případě problémového chování dětí, potíží ve škole, těžké situace v rodině, úmrtí v rodině apod.

Poradenství a terapii nabízíme také dětem a dospívajícím.

Neváhejte zavolat, objednat na nezávaznou konzultaci.
Bude se Vám věnovat kvalifikovaný člen našeho týmu a domluvíme se na dalších krocích.

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje zajišťuje a realizuje odborné přípravy pro žadatele o osvojení, pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu
ve Středočeském kraji.


Odborná příprava je jedním ze způsobů, jak předat budoucím pěstounům a osvojitelům pohled
na situaci dítěte, které dočasně nebo trvale nemůže vyrůstat ve své vlastní rodině, na jeho potřeby
a na možnosti a cesty, jak tyto potřeby naplňovat. V průběhu kurzu jsou žadatelé připravováni k tomu,
aby zvládli nové životní role a je jim poskytována podpora a zpětná vazba tak, aby dobře porozuměli situaci a potřebám jak svým, tak přijatého dítěte.


Přípravy se realizují zážitkovou formou ve skupině maximálně 16 osob.

Jak se stát pěstounem/osvojitelem?

ŽÁDOST O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE:

Jak naložit s žádostí o zprostředkování náhradní rodinné péče/zařazení do evidence uchazečů?

Před tím, než Vás přivítáme na přípravném kurzu, je nutné podat Žádost o zařazení uchazečů do evidence.

Žádost o zařazení žadatelů do evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu se podává u orgánu sociálně-právní ochrany dětí příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, podle místa trvalého bydliště žadatele (dále jen "OSPOD"). Zde si můžete vyhledat váš spádový OSPOD.

K vyplněné žádosti je nutné doložit další doklady. Jejich přesný seznam včetně dalších podkladů najdete zde.

Tuto žádost od Vás převezme OSPOD a doplní ji o další dokumenty:

Tyto dokumenty postoupí OSPOD krajskému úřadu, který následně rozhoduje ve správním řízení o zařazení žadatelů do příslušné evidence.

Co se bude dít se žádostí dále?

Po obdržení spisové dokumentace a jejím prostudování je žadatel pozván na krajský úřad a je dohodnut termín psychologického vyšetření, které je součástí tzv. odborného posouzení žadatele. Pohovor s žadatelem provádí psycholog pro náhradní rodinnou péči krajského úřadu.

Součástí psychologického vyšetření je kromě pohovoru s žadatelem také vypracování psychotest.

Odborné posouzení žadatelů zahrnuje další nutné kroky. Více se dozvíte na stránkách středočeského kraje zde.

Jak je to s povinnou přípravou žadatelů?

Poté se uchazeč povinně účastní přípravného kurzu (tzv. přípravy). Informace o obsahu kurzu získáte níže.

Po absolvování kurzu je úspěšný uchazeč zařazen do evidence Středočeského kraje.

Proces zprostředkování náhradní rodinné péče je upraven § 19a – § 27 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen "ZSPOD").

Kurzy pro osvojitele

Kurz pro osvojitele – prvožadatele
se skládá ze 4 částí (57 hodin)

I. setkání, které je rozloženo na 3 dny,
II. návštěva Dětského zařízení spojená s pediatrickým blokem,
III. setkání – pokračování I. setkání, které je opět rozloženo na 3 dny
a IV. závěrečná párová konzultace s vedoucím kurzu.

Přihláška ke stažení

Kurz pro osvojitele – druhožadatele se skládá ze 2 částí (10 hodin)

I. setkání proběhne během jednoho dne a během
II. závěrečného setkání se lektoři setkají s celou rodinou druhožadatelů, tedy i s jejich dětmi.

Přihláška ke stažení

Kurzy pro pěstouny

Kurz pro pěstouny 
se skládá
ze 4 částí 
(57 hodin)

I. setkání, které je rozloženo na 3 dny,
II. návštěva Dětského zařízení,
III. setkání – pokračování I. setkání, které je opět rozloženo na 3 dny
a IV. závěrečná párová konzultace s vedoucím kurzu
a příprava dětí žijících v domácnosti.

Přihláška ke stažení

Kurz pro pěstouny 
na přechodnou dobu se skládá z 5 částí 
(72 hodin)

I. setkání, které je rozděleno na 3 dny,
II. návštěva Dětského zařízení spojená s pediatrickým blokem,
III. setkání je rozděleno dále na 3 dny,
IV. setkání a příprava dětí žijících v domácnosti
a V. závěrečná párová konzultace s vedoucím kurzu.

Přihláška ke stažení

Přípravou vás provedou

Mgr. Veronika Karoušová

Vedoucí Náhradní rodinné péče, lektorka a konzultantka příprav náhradní rodinné pro Středočeský kraj

Vzděláním jsem pedagog a psychoterapeut; založením pak informovaný optimista a pedocentrik.

Mám četné zkušenosti se zdravými dětmi, dětmi se specifickými potřebami, tělesně a psychicky hendikepovanými dětmi, dospívajícími dětmi, dospělými, partnerskými páry a rodinami.

Lidský život vnímám jako tanec, který se mění, vyvíjí a přesto, že naše kroky jsou mnohdy nejisté, se stále snažíme vytrvat na parketu :-). V životě se snažím zůstat stále otevřená novým věcem a přístupům.

Děti vnímám jako vzácnou rostlinku – každá je unikátní a my velcí a dospělý bychom je měli chránit a vytvořit jim takové podmínky, aby mohly vyrůst ve své jedinečnosti.

Sama jsem matkou čtyř dětí.

Životní vzpruhou je mi tvorba (omítání, šití, včelaření), setkávání (s člověkem, zvířetem, příběhem) a kontakt s krásou (uměním, přírodou, hudbou).

Bc. Milena Zvěřinová DiS.

Sociální pracovník a konzultantka příprav rodinné péče pro Středočeský kraj

Vystudovala jsem Vyšší sociálně pedagogickou a teologickou školu Jabok a obor Sociální práce na ETF UK v Praze. Mám zkušenosti v oblasti sociální péče a školství, v přímé práci s dětmi i dospělými.

Život každého člověka vnímám jako jedinečnou cestu, na kterou se nikdo nevydává sám. Jsme součástí velké mozaiky, ve které se podporujeme, doprovázíme a inspirujeme. Náhradní rodinnou péči považuji za jeden z největších projevů lidské sounáležitosti a lásky. Těší mě, že mohu být součástí skvělého týmu a přispět svojí prací k tomuto vzácnému dílu.

Mým přístavem je můj manžel, naše tři děti a velké rodina, do které jsem se narodila.

Sílu pro život čerpám při dlouhých výšlapech a procházkách přírodou, u tvořivé práce, s knihou, kulturou a při setkáních s přáteli.

Mgr. Pavel Košák

Lektor a konzultant příprav náhradní rodinné péče pro Středočeský kraj

Jmenuji se Pavel Košák. Vystudoval jsem Teologickou fakultu v Olomouci.

Věnoval jsem se dlouhodobě duševně nemocným jako sociální pracovník a socioterapeut. Poté jsem více než deset let strávil péčí o děti a pedagogy škol jako asistent pedagoga, pedagog a lektor. Souběžně jsem se také věnoval krizové intervenci na lince důvěry pro děti.

Obdivuji odvahu a odhodlání všech pěstounů a osvojitelů dát dětem vyrůstajících mimo svou rodinu nový domov. Rád budu jejich průvodce a těší mě, že mohu napomoci k rozvoji náhradní rodinné péče u nás.

Mám tři děti.

Životní energii nasávám v kavárnách, galeriích a divadlech.
  • Pracoviště PRAHA
    Křenova 438/7
    162 00 Praha 6 Veleslavín
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Metro A Petřiny, tramvaje 1 a 2, autobusy 164, 191, 168, 108
    a 260 zastávka Petřiny
Jsme vám k dispozici ve všední dny od 8:00 do 18:00 hodin.

Stížnosti na naše služby můžete adresovat na ředitele centra
Mgr. Davida Prokopa
tel: 603 586 130, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní formulář NRP

: 7 + 1 =

Všechny postupy Centra psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje se řídí obecným nařízením Evropské unie
o ochraně osobních údajů č. 2016/679 a dodržováním zákona č.101/2000 o ochraně osobních údajů.

1.png4.png9.png0.png6.png3.png
Dnes2
Včera91
Týden219
Měsíc579
Celkem149063

Kdo je Online

2
Online

07.06.2023
Pracovní příležitosti
Kontaktujte nás