Centrum psychologicko-sociálního
poradenství Středočeského kraje

POMOC V ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TYPU

MANŽELSKÉ
A PARTNERSKÉ KRIZE

Komunikační problémy, nevěry, předrozvodová
a porozvodová tématika.

RODINNÉ
PROBLÉMY

Problémy v komunikaci, mezigenerační soužití, zvládání závislostí v rodině.

VÝCHOVNÉ PROBLÉMY S DĚTMI

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

PSYCHOSOMATICKÉ POTÍŽE, DEPRESE

DOMÁCÍ NÁSILÍ

TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACE

Ztráta životního partnera, závažná onemocnění.

OSAMĚLOST

Problém v seznamování, nalezení životního partnera.

NEZAMĚSTNANOST

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

PORADENSTVÍ V OBLASTI NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Centrum psychologicko-sociálního
poradenství Středočeského kraje

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje je zařízením poskytujícím odborné sociální poradenství a patří mezi sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., O sociálních službách, § 37. písm. b).

Služby v centru psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje jsou ze zákona poskytovány klientům bezplatně, pracovníci jsou povinni zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, klient má právo vystupovat anonymně a není třeba žádného doporučení ani předložení osobních dokladů.

Cílem sociálních služeb je podpořit člověka, který se ocitl v obtížné životní situaci, v začlenění nebo znovu-začlenění do společnosti tak, aby mohl běžným způsobem využívat ve společnosti běžných zdrojů. Cílem je posílit člověka natolik, aby sociální služby přestal potřebovat anebo, aby je potřeboval jen v nezbytně nutném rozsahu.

Cílové skupiny:

Rodiny s dítětem/dětmi, osoby v krizi, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené výskytem domácího násilí, senioři a jiné osoby.

Základní formy odborné činnosti:

Základní sociální poradenství

 1. Informování o poskytované službě
 2. Informování o navazujících službách
 3. Informování o běžně dostupných zdrojích pomoci
 4. Informování o možnosti spolupráce s blízkými osobami

Služba základního sociálního poradenství je poskytována osobním, telefonickým či elektronickým kontaktem uživatele s odborným pracovníkem zařízení.

Odborné sociální poradenství

 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – zprostředkování navazujících služeb
 2. Sociálně terapeutické činnosti – poskytnutí poradenství a terapie v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie
 3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí rozhodnutím krajského úřadu Středočeského kraje

 1. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě ve smyslu § 11 odst. 1 písm. a) zákona o SPOD dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona o SPOD
 2. Převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak zajišťuje krajský úřad, provádění příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče dle § 19a odst. 1 písm. c) zákona o SPOD

Často kladené otázky

 • Jak dlouho trvá konzultace?

  Standardní délka konzultace s jednotlivcem je 50 min., s párem 90 minut. V individuálních případech (např. při práci s celou rodinou) je délka konzultace po domluvě dvě i více hodin.
 • Jak dlouho musím do poradny docházet?

  Poradenské konzultace jsou krátkodobé intervence (1–6 konzultací), které Vám mohou pomoci více se zorientovat v problémové situaci.

  Poradensko-terapeutické vedení (krátkodobé poradenství do 8 konzultací) slouží k ovlivnění akutního konfliktního stavu nebo má zastavit nějaký nepříznivý chronický vývoj ve vztahu. Cílem je pomoci Vám zvládat životní problémy z vlastních zdrojů účinněji než doposud.
 • Co mám dělat, když chci v poradně vystupovat anonymně?

  V tomto případě stačí, když se domluvíte na příjmu či s poradcem/poradkyní, pod jakým označením chcete být v poradně evidován/a.
 • Co mám dělat, když se nemůžu dostavit na domluvenou konzultaci?

  Můžete zavolat a sdělit tuto informaci pracovnici/íkovi na příjmu (který/á s Vámi případně může dohodnout jiný vhodný termín dle diáře Vašeho konzultanta/ky). Také můžete zanechat vzkaz na záznamníku, či poslat e-mail se jménem konzultující/ho v předmětu zprávy. NEMÁME MOŽNOST PŘIJÍMAT SMS!
 • Co mám dělat, když nejsem spokojený/á s konzultantem/kou?

  Počítáme i s případnou změnou konzultanta/ky (např. nevyhovující styl práce, změna zakázky, časová nedostupnost aj.) V každém případě se s ní/ním pokuste o tom mluvit. Je možné, že se domluvíte na tom, co vám vadí a pokusíte se to spolu změnit, nebo vám doporučí někoho jiného.
  Můžete kontaktovat pracovníka/ici na příjmu, se kterým/ou se domluvíte na dalším postupu.
 • Co mám dělat, když už nechci vůbec přijít na konzultaci?

  Budeme rádi, když nás o tom budete informovat a případě nám i sdělíte důvod svého rozhodnutí.
  Pokud máte domluvenou konzultaci, je potřeba ji samozřejmě včas zrušit (viz výše). Je možné se ale také domluvit na ukončení při závěrečné konzultaci.
 • Co mám dělat, když chci po určité době znovu navštívit Centrum?

  V případě, že se v budoucnu rozhodnete opět využít naše služby, můžete nás samozřejmě kontaktovat a domluvit si termín konzultace. O vaší předešlé spolupráci s poradnou nás informujte.
1.png8.png8.png5.png8.png5.png
Dnes50
Včera47
Týden585
Měsíc1723
Celkem188585

Kdo je Online

1
Online

21.07.2024
Pracovní příležitosti
Kontaktujte nás